Tag: Tụt huyết áp vì ăn chay

Kiến thức chay: Tụt huyết áp vì ăn chay

Kiến thức chay: Tụt huyết áp vì ăn chay

Tuy có những tác dụng rất tốt cho cơ thể, song do thực phẩm ăn chay thường có năng lượng thấp nên ăn chay rất mau đói. Người sử dụng thực phẩm ăn chay nếu không biết bố trí bữa