Tag: Phở “không người lái”

Món chay Hà Nội: Phở “không người lái”

Món chay Hà Nội: Phở “không người lái”

Nếu không có thịt, phở Hà Nội chỉ là một bát nước dùng với các sợi phở mì, và nước dùng – tất nhiên – được nấu gần như hoàn toàn xương gà hoặc xương bò, điều mà những người